روزنامه های کابل؛ چهارشنبه دوم میزان

0


آقای کرزی اولین رئیس جمهوری است که مجال خداحافظی میابد، حکومت‌های قبلی در افغانستان عمدتا با خونریزی پایان یافته است
توضیح تصویر،

آقای کرزی اولین رئیس جمهوری است که مجال خداحافظی میابد، حکومت‌های قبلی در افغانستان عمدتا با خونریزی پایان یافته است

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دنبال چهار دوره زمامداری و پس از سیزده سال حکومت، دیروز در مراسمی با کارمندان دولتی خداحافظی کرد. آقای کرزی در مراسم خداحافظی خود گفت که سیزده سال پیش اداره دولتی در افغانستان هیچ بود و امروز “صدها مرتبه” بهتر شده است.

بررسی کارنامه های حامد کرزی در سیزده سال گذشته عنوان مهم مطالب تحلیلی روزنامه های دوم میزان/مهر کابل است.

بدرود آقای رئیس جمهور!

روزنامه

جامعه باز می نویسد که این برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی کشور است که یک زمامدار، قدرت را بدون خشونت و کشتار به رئیس‌جمهوری منتخب بعدی واگذار می‌کند. از روزگار تأسیس افغانستان به دست احمدشاه ابدالی، تا عهد حامدکرزی، چنین رویدادی ‌در خاطره تاریخی مردم افغانستان ثبت نشده است.

جامعه باز نوشته که در تمام دوره‌های بعد از برآمدن احمدشاه، تا موافقت‌نامه تاریخی بن، سیاست افغانی در یک امر خلاصه می‌شود: جنگ برای رسیدن به قدرت.

جامعه باز افزوده که حامدکرزی، نخستین رئیس‌جمهوری این سرزمین است که قدرت را با مرگ و کشتن تصاحب نکرده و در یکی از همین روزها، زنده از سرای مرگ (ارگ)، به زندگی عادی بر‌می‌گردد.

نویسنده سرمقاله جامعه باز می نویسد که آقای کرزی اولین رئیس جمهوری در تاریخ بوده که همه آزادانه از او انتقاد کردند اما او با صبوری و متانت آن را تحمل کرد.

روزنامه چراغ نیز می نویسد که صبر و شکیبایی آقای کرزی در مقابل تهمت های ناروا و انتقادات بی پایه به او، شاید دیگر در تاریخ این کشور تکرار نشود.

اما چراغ نوشته که آقای کرزی در حالی خداحافظی کرد که هنوز برنامه های ناتمام زیادی باقی مانده است.

چراغ افزوده که “آقای کرزی در حالی ترک ارگ کرد که مردم و این کشور عملا در مثلث فساد، جنگ و بی روزگاری محصور شدند.”

کارنامه آقای کرزی

روزنامه

افغانستان می نویسد که حکومت جدید پس از دوره طالبان روی کار آمد و در وضعیت که زیربناهای اقتصادی کاملا از بین رفته و ارتش و پلیس در هم ریخته شده بود.

افغانستان نوشته که حکومت آقای کرزی در این عرصه ها دستاوردهای بزرگی داشت.

نویسنده سرمقاله افغانستان از مسلکی شدن ادارات دولتی، رونق گرفتن تجارت، رشد کمی و کیفی آموزش و پرورش، آزادی بیان و تصویب قوانین مختلف به عنوان نمونه هایی از دستاوردهای این حکومت یاد می کند.

افغانستان افزوده ه این حکومت کاستی هایی نیز داشت. در سالهای گذشته میلیاردها دلار کمک به افغانستان واریز شد اما به دلیل فساد اداری از آن کمترین استفاده صورت گرفت.

روزنامه وحدت نیز می نویسد که میراث افغانستان از آقای کرزی مجموعه از بدی ها و خوبی هاست که باید در موردشان تعمق کرد.

نویسنده سرمقاله این روزنامه می پرسد که رئیس جمهوری ماموریت خود را خاتمه داد اما آیا کسی یافت می شود که از عملکرد او در ۱۳ سال گذشته بازخواست نماید.

میراث کرزی

روزنامه راه مدنیت می نویسد که حکومت های گذشته برای آقای کرزی هیچ چیزی را به میراث نگذاشته بود اما او از خرابی های جنگ، اکنون آبادی های زیادی را به میراث می گذارد.

نویسنده سرمقاله راه مدنیت نیز از رشد آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی، تشکیل ارتش و پلیس و روابط نیک با جهان به عنوان دستاوردهای آقای کرزی یاد کرده است.

راه مدنیت نوشته که حکومت جدید باید دستاوردهای آقای کرزی را حفظ و تقویت کند.

روزنامه

اطلاعات روز می نویسد که آقای کرزی آغازگر مسیر دشواری بود که همه از سختی های آن می دانستند اما هیچ کسی نمی دانست آینده آن چه خواهد شد.

اطلاعات روز نوشته که اگرچه دستاوردهایی در این حکومت بود اما با مصرف میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی، انتظاراتی که کمک کنندگان این کشور داشتند هنوز برآورده نشده است.

اطلاعات روز افزوده که هنوز افغانستان امن نشده و هنوز بسیاری از مردم از خدمات اجتماعی ابتدایی محروم هستند و این کشور هنوز هم در فساد اداری و تولید مواد مخدر در جهان در صدر قرار دارد.

نویسنده سرمقاله اطلاعات روز به این باور است که “رئیس جمهور کرزی و همکارانش در از دست رفتن فرصت ها و کمک هایی که می توانست زیرساخت های اساسی توسعه را در این کشور بسازند، نقش مستقیم دارند.”منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.