فراغت اولین افسران افغان که از سوی مربیان بریتانیا آموزش دیده‌اند

0


با حضور مایکل فا لون، وزیر دفاع بریتانیا در کابل اولین گروه از افسران ارتش ملی افغانستان از دانشگاه مارشال فهیم فارغ التحصیل شدند. این مرکز سال گذشته به حمایت گشایش یافت دانشگاه سن هرست بریتانیا با دانشگاه مارشال فهیم همکار است.

عکسها از سفارت بریتانیا در کابلمنبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.