رشد اقتصادی ایران سال گذشته منفی ۲.۲ درصد اعلام شد

0


گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش رشد منفی اقتصادی ایران است

منبع تصویر، 1

توضیح تصویر،

گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش رشد منفی اقتصادی ایران است

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال گذشته خورشیدی را منفی ۲.۲ درصد اعلام کرده است. بخش صنعت با رشد منفی ۴.۵ درصد بدترین وضعیت را در میان بخش های اقتصادی دارد.

بنابر گزارش اولیه مرکز آمار، رشد اقتصادی در بخش خدمات منفی ۰.۹ درصد بوده و تنها بخش کشاورزی با ۱.۲ درصد رشدی مثبت داشته است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ بعد از تشدید تحریم ها و بروز بحران اقتصادی به منفی ۵.۴ درصد رسید که در چهار دهه گذشته تنها در دوره جنگ هشت ساله با عراق سابقه داشت که نیمی از درآمدهای نفتی هزینه جنگ می شد و به دلیل فرار سرمایه و نیروی انسانی و تحریم های غرب، رشد اقتصادی غیر ممکن بود.

اما بعد از آن، در تمام دوره ها با وجود آنکه اهداف پیش بینی شده برای رشد اقتصادی به طور کامل محقق نمی شد، اما رشد اقتصادی جز یک بار به زیر صفر نرسید.

گزارش تازه حاکی از کند شدن رشد منفی اقتصادی است.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی ایران در خوش بینانه ترین حالت در پایان سال جاری خورشیدی به مرز صفر برسد.

در سال های اخیر با آنکه ایران درآمدهای هنگفت نفتی داشت اما با کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی منفی شد.

در دو سال اخیر در کنار رشد اقتصادی منفی، ایران با تورم بالایی نیز مواجه بود و اکنون با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند.

سال گذشته نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود اما گزارش های تازه حاکی از کاهش نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد است.

با این همه، ایران همچنان در ردیف بالای جهانی از نظر نرخ تورم قرار دارد.منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.