منافع آمریکا , اسرائیل و اروپا در ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی است ؟ منافع ایران کدامین است؟

0


منافع آمریکا , اسرائیل و اروپا در ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی است ؟ منافع ایران کدامین است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.