نه بزرگ به انتخابات فرمایشی نه به خشونت – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و مهران بختیار

0


نه بزرگ به انتخابات فرمایشی نه به خشونت – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و مهران بختیار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.