صفحه ویژه: فرهنگ و هنر در دوران محمود احمدی نژاد

0


وزارت ارشاد و امضاهایی که زیرش می زند

صرف نظر از کتاب های فراوانی که همچنان در صف طولانی مجوز انتظار می کشند، هنوز کتاب هایی بعد از بارها تجدید چاپ، در دولت های قبلی یا فعلی، ناگهان با لغو مجوز چاپ یا توزیع رو به رو می شوند.منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.