چگونه نازی‌ها در خاورمیانه بذر یهود‌ستیزی پاشیدند؟

0درگیری‌های نظامی اخیر میان اسرائیل و حماس بار دیگر در کشورهای خاورمیانه موجی از خصومت و مخالفت با اسرائیل برانگیخت. اما نه فقط این، بلکه در برخی شهرهای اروپا نیز شاهد تظاهراتی در همبستگی با فلسطینیان بودیم که در آنها افزون بر شعارهایی بر ضد دولت اسرائیل، شعارهای یهودستیزانه نیز شنیده می‌شد. شماری از ناظران معتقدند که این گونه شعارها عمدتا از سوی محافلی با پیشینه مهاجرتی مطرح می‌شود که از کشورهای اسلامی به اروپا آمده‌اند.

از زمان تاسیس دولت اسرائیل، بیشتر رهبران کشورهای اسلامی خاورمیانه علیه این کشور موضعی خصمانه داشته‌اند، هولوکاست را انکار یا تلطیف کرده‌اند، به “تئوری‌های توطئه” ضدیهودی دامن زده‌اند و آشکار و نهان خواهان نابودی اسرائیل شده‌اند. دشمنی با اسرائیل طی ده‌ها سال عملا به  بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی بیشتر کشورهای اسلامی و نوعی “مناسک” تبدیل شده است و در این میان جمهوری اسلامی ایران گوی سبقت را از رقیبان ربوده است. آیا ریشه‌های این پدیده را باید صرفا در مساله فلسطین جستجو کرد یا عوامل دیگری نیز درکارند؟

گفتنی است که خاورمیانه تنها منطقه‌ای در خارج از اروپاست که دارای یک گذشته‌”ناسیونال سوسیالیستی” هم هست و حتی امروز هم نیروهای معینی  آن را باعث افتخار می‌دانند و نه شرم. یهودستیزی (آنتی‌سمیتیسم) یکی از سرچشمه‌های ایدئولوژی نازیسم بود و اگر پس از جنگ جهانی دوم  و به ویژه پس از تاسیس دولت اسرائیل، این پدیده را از عناصر مسلط در سیاست‌ کشورهای اسلامی بدانیم، باید یادآوری کنیم که رژیم نازی در گسترش یهودستیزی در این کشورها نقش مهمی داشته است. به دیگر سخن، همکاری نازی‌ها با اسلام‌گرایان دارای یک پیشینه تاریخی است و بخش مهمی از یهودستیزی رایج در خاورمیانه “محصول صادراتی” و میراث رژیم نازی بوده است. این مقاله نگاهی گذرا به همین پدیده است.مطالعه بیشتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.