مردم با نه به انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ، متبوانید نه به خامنه ای را قطعی کنید و اب پاکی روی جمهوری دیکتاتوری اسلامی بریزند

0


مردم با نه به انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ، متبوانید نه به خامنه ای را قطعی کنید و اب پاکی روی جمهوری دیکتاتوری اسلامی بریزند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.