نه به انتصابات ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر سعید محمدی و ماندانا شکزی نژاد

0


نه به انتصابات ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر سعید محمدی و ماندانا شکزی نژاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.